Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla
 
 
 
 

Lietuviškai

Naujienos 2018-2019


       Liolių pagrindinė mokykla mokslo metus palydėjo gražiu ir prasmingu, jau tradicija tapusiu renginiu – Padėkos diena. (daugiau>>>)
       Jau daug metų Liolių pagrindinėje mokykloje vykdomas šalies projektas „Drąsinkime ateitį“, kurio tikslas – padėti mokiniams apsispręsti renkantis gyvenimo kelią ir profesiją, kviesti Garbės galerijos narius į susitikimus su mokiniais, ugdyti jų atsakomybės jausmą, įtvirtinti moralines vertybes. (daugiau>>>)
       Visi Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriaus  mokiniai gegužės 20 d. dalyvavome integruotoje dienoje ,,Pamokos lauke. Pažinkime Lyduvėnus“. Turėjome tikslą susipažinti su Lyduvėnais, Dubysos regioninio parko gamta bei mokytis netradicinėse erdvėse. Išvykos metu  siekėme puoselėti vertybines nuostatas, ugdyti pilietiškumą, lavinti kūrybinius gebėjimus, atliekant užduotis netradicinėse erdvėse, skatinti mokinių smalsumą pažinti savo kraštą. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinė mokykla garsėja aktyvia sportine veikla: organizuoja įvairius tarpmokyklinius ir tarpklasinius renginius, dalyvauja kitų mokyklų organizuojamose varžybose, nuolat tobulina sportinį meistriškumą ir siekia geriausių rezultatų. Šį pavasarį vyko Liolių pagrindinės mokyklos, socialinės globos namų, miestelio ir Maironių skyriaus sporto šventė „Judėk ir tobulėk“, kurią organizavo projekto „Olimpinė karta“ įgyvendinimo darbo grupė. Šio renginio tikslas skatinti ir stiprinti mokyklos bendruomenės glaudesni bendradarbiavimą ugdant sveikatingumą, draugiškumą, tarpusavio supratimą siekiant bendrų tikslų. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinės mokyklos ir Maironių skyriaus 9-10 kl. mokiniai, lydimi mokytojų Genės Macaitienės ir Aistės Aginskaitės, dalyvavo renginyje „Profesijų mugė“, kuris vyko Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyriuje. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinės mokyklos ir Maironių skyriaus 9-10 kl. mokiniai, lydimi mokytojos Genės Macaitienės, lankėsi Kelmės Užimtumo tarnyboje. (daugiau>>>)

Gerb. mokytojau,

      Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą[1] arba įsigyti verslo liudijimą[2]. Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos - atvykus į bet kurį valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinį.
     Jei  veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.
      Mokytojams aktualią informaciją apie individualios veiklos vykdymą galima rasti leidinyje čia.  
      VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite čia.
      Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.

[1] Švietimo veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 red. 85** kodas

[2] Veiklos rūšis -103 Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla


       Liolių pagrindinė mokykla dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“, kurio organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). (daugiau>>>)
       Gražią saulėtą penktadienio dieną  Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriaus mokiniai, vadovaujami mokytojos L. Stonienės, iškeliavo į Virtukų mišką. Sustojome prie paminklinio akmens, skirto žuvusiems partizanams atminti, padėjome gėlių , sugiedojome Lietuvos himną. Mokytojos G. Macaitienės paruoštos mokinės G. Vasiliauskaitė, E.Lukošiūtė ir A. Vasiliauskaitė skaitė eilėraščius apie mūsų laisvą ir nepriklausomą tėvynę Lietuvą. Minėta  mokytoja taip pat papasakojo apie šioje vietoje vykusias kautynes, žuvusius partizanus. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinėje mokykloje visą savaitę vyko Lietuvos Laisvės dienai skirti renginiai: integruotos lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymo, muzikos ir dailės pamokos. Jų metu pradinių klasių mokiniai audė trispalves pirštines, spalvino įvairių Lietuvos regionų tautinius drabužius. 5-10 klasių mokiniai taip pat džiaugsmingai ir aktyviai ruošėsi šventei: (daugiau>>>)
       Ir Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriaus mokiniai su nekantrumu laukė pamokų pabaigos, kad galėtų pasipuošę kaukėmis bėgti švęsti Užgavėnes. Čigonės, oželiai, meškos ir iti persirengėliai šoko, dainavo, žaidė. Bet svarbiausia- žadino mešką, kad patriukšmautų, oželio prašė garsiai bliauti, kad išvarytų žiemą.  Saulutės ir paukštelių- šilumos. Žinoma, ir pavasarėlio žalumos, žiemos pabaigos. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinės mokyklos ir Maironių skyriaus 5-10 kl. mokiniai susitiko su Všį „Mokinio karjera“ komandos nariais iš Kauno. Šį susitikimą organizavo mokytojos Aistė Aginskaitė ir Genė Macaitienė. (daugiau>>>)
       Visą savaitę Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriuje Vasario 16-ąjai paminėti vyko konkursai. Mokytojos J. Gečienės ir mokytojos padėjėjos J. Limantienės dėka langai pražydo trispalvėmis popierinėmis gėlėmis, koridoriaus stendas pasipuošė iš mokinių piešinių sudėliotais Gediminaičių stulpais. (daugiau>>>)
       Sausio 31 – vasario 2 dienomis, L Team olimpinio žiemos festivalio metu Druskininkuose vyko Olimpinės kartos programos mokymai mokiniams ir pedagogams. Liolių pagrindinės mokyklos dešimtos klasės mokiniai Žygimantas Kinderis, Lukas Vereikis ir Audrius Valčiukas buvo pakviesti įgyti žinių bei praktikos sporto renginių ir jų viešinimo organizavime... (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinėje mokykloje vyko renginys „Sveikos mitybos nauda“, kurį organizavo mokytojas Antanas Kubilius. Šis renginys – sveikatiados projekto įgyvendinimo dalis. (daugiau>>>)
       Sausio 13-oji- data, kada prisimename prieš dvidešimt aštuonerius metus žuvusiuosius už mūsų laisvę.
       Mūsų mokykla kartu su Kelmės kultūros centro Maironių skyriumi tradiciškai šią dieną minėjome dalyvaudami pilietinėje visuotinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko krepšinio turnyras „Liolių taurė 2018“, kurį organizavo mokyklos direktorius Albertas Pumputis ir kūno kultūros mokytojas Antanas Kubilius. (daugiau>>>)
       Paskutinėmis lapkričio dienomis 3 - 6 klasių mokiniai išbandė savo jėgas respublikiniame, interaktyviame konkurse ,,Olympis". Mokiniai atliko lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ir pasaulio pažinimo užduotis. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinės mokyklos ir Maironių skyriaus pradinukai, lydimi savo mokytojų, dalyvavo Kultūros paso paslaugų edukacinėje programoje „Žemaitiška vakaruški“ Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Šios išvykos tikslas – skatinti mokinius domėtis įvairiomis kultūros ir meno veiklos formomis. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinėje mokykloje jau trečią kartą vyko rajono mokyklų pradinių klasių metodinis renginys - sporto varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Jį organizavo Liolių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos Jūratė Bialaglovienė, Aušra Baltrušaitienė, Dalia Savickienė, kūno kultūros mokytojas Antanas Kubilius ir Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras. Renginio tikslas  -  dar kartą priminti, kad sportas ir fizinis aktyvumas stiprina sveikatą, todėl sportuoti būtina. (daugiau>>>)
       Spalio 26 d. Liolių pagrindinės mokyklos ir Maironių skyriaus 5-10 kl. mokiniai dalyvavo renginyje „Galvoju apie savo karjerą jau dabar“. Jį organizavo mokytojos Genė Macaitienė ir Aistė Aginskaitė. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinė mokykla garsėja aktyvia sportine veikla, nuolat tobulina mokinių sportinį meistriškumą ir siekia geriausių rezultatų, todėl buvo pakviesta dalyvauti olimpinių vertybių ugdymo programoje „Olimpinė karta“. (daugiau>>>)
       2018 m. yra paskelbti Europos kultūrinio paveldo metais, todėl ir ši Kalbų šventė buvo skirta susipažinti su Anglijos, Lietuvos bei Rusijos sostinėmis, ypatingą dėmesį atkreipiant į kultūrinį šių miestų paveldą. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriuje 1 – 4 kl., ir 5 - 6, 9 kl. mokiniams socialinė pedagogė Ilona Kančiauskienė kartu mokytojos Virginija Biliene, Asta Aleksandravičiene, Laima Stoniene suorganizavo žolininkės Kristinos Šilinskienės „Naktižiedės“  paskaitą „Vaistažolės – maistas ir vaistas“ apie vaistažoles ir jų svarbą žmogaus gyvenimui ir organizmui. (daugiau>>>)
       Rugsėjis vėl dovanojo gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę Liolių pagrindinėje mokykloje. (daugiau>>>)
       Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriuje patys vyriausieji mūsų devintokai garbingai pradėjo Mokslo ir žinių dienos šventę. Jie palydėjo pirmokėlius. (daugiau>>>)

Šalutiniai puslapiaiBiudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 31
Liolių miestelis
LT-86232 Kelmės r. sav.
Kodas 290096550
El. paštas lioliumokykla@gmail.com
Tel. (8 427) 44 214


Pamokų laikas
1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.15-12.00
5. 12.30-13.15
6. 13.25-14.10
7. 14.20-15.05


 
 
 
 

Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla