Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla
 
 
 
 

Lietuviškai

Advento renginysBesiartinant prie Kalėdų slenksčio

       „Atėjus ramybės, susikaupimo ir laukimo metui – Adventui, įsileiskime į savo širdis meilę ir gailestingumą, atjautą ir supratimą, kiekvienas būkime vilties ir šviesos nešėjai“, - šiais prašymo žodžiais prasidėjo tradicinis Advento rytmetys Liolių pagrindinėje mokykloje. Renginyje dalyvavo visa mokyklos bendruomenė bei Maironių skyriaus mokiniai ir mokytojai.
       Tikybos mokytoja Daiva Adomaitienė ir muzikos mokytoja Laima Lapinskienė su 4-9 kl. mokiniais parengė meninę programą, mokytoja Danguolė Viršilienė visus dalyvius mokė pinti Advento vainiką, pristatė jo simbolių reikšmes, pakvietė bendrai padėkos ir susitaikymo maldai.
       Pasibaigus meninei programai, pradinių klasių mokiniai, IUG ir PUG vaikai su savo mokytojomis ir tėvais gamino Kalėdų sveikinimo atvirukus ir dovanojo juos Liolių socialinės globos namų bei miestelio gyventojams. Vyresniųjų klasių mokiniai ir jų tėvai pasiskirstė į tris edukacines veiklas, kuriose su mokytoja Irena Samuoliene liejo žvakes, mokytojai Aidai Ralovecienei padedant, iš natūralių gamtos medžiagų gamino žaisliukus ir jais puošė mokyklos eglutę, o su mokytoja Albina Kalvaitiene mokėsi Advento ir Kalėdų giesmių. Šio renginio metu įgytas žinias 5-9 klasių mokiniai apibendrino direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Dzimidienės surengtoje tikybos žinių viktorinoje, kurioje geriausiai sekėsi 5-6 klasėms.

       Advento renginį papuošė mokytojos Jūratės Bialaglovienės ir socialinės pedagogės Ritos Tamošaitienės surengta senovinių eglutės žaisliukų  bei pradinių klasių mokinių kūrybos prakartėlių paroda.
       Tą pačią dieną mokykloje vyko ir mokinių tėvų susirinkimas, kuriame apsilankęs Kelmės rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas Tomas Bimba, tėvams papasakojo apie patyčias, smurtą ir jų prevenciją, priminė įstatymus ir atsakomybes. Apie mokykloje pradėtą įgyvendinti tarptautinį Erasmus+ projektą kalbėjo jo koordinatorė mokytoja Ligita Mitkevičienė. Prie kavos puodelio tėvai diskutavo, aptarė bendrus vaikų auklėjimo klausimus, bendravo su klasių vadovais, dalykų mokytojais, linkėjo vieni kitiems gerumo, vilties ir meilės.


Mokytoja Lina DzimidienėBiudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 31
Liolių miestelis
LT-86232 Kelmės r. sav.
Kodas 290096550
El. paštas lioliumokykla@gmail.com
Tel. (8 427) 44 214


Pamokų laikas
1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.15-12.00
5. 12.30-13.15
6. 13.25-14.10
7. 14.20-15.05


 
 
 
 

Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla