Kelmės „Kražantės“ progimnazijos Liolių skyrius
 
 
 
 

Lietuviškai

ProjektaiProjektų sąrašas

 1. Mokyklų tobulinimo projektas „Kokybės krepšelis“Pagrindinis projekto tikslas – ugdymosi proceso tobulinimas, pagalbos mokiniui ir mokytojui užtikrinimas, ugdymosi aplinkos gerinimas, mokyklos bendruomenės darnus darbas.
 2. Liolių pagrindinė mokykla dalyvauja Erasmus+projekte („Edutainment with Intelligence games KA229”) Liolių pagrindinė mokykla kartu su mokyklomis partnerėmis iš Turkijos, Italijos, Rumunijos parašė bendrą Erasmus+ tarptautinį mokyklų partnerysčių projektą „Edutainment with Intelligence games KA229” („Mokymas/-is su intelektiniais žaidimais“). 
 3. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
 4. Olimpinė karta – tai 14 metų vykstantis ilgalaikis projektas (iki 2015 m. „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“), skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Projekte dalyvauja 105 ikimokyklinės įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos iš visos šalies.
 5. Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokyklos, Liolių miestelio bendruomenės ir Liolių socialinės globos namai parengė projektą Rekreacinės zonos sukūrimas Liolių miestelyje pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įgyvendinamą Vietos plėtros 2016-2023 metų strategiją.
 6. Gamtosauginių mokyklų programos ir Wrigley bendrovės kampanijos Mažiau šiukšlių (Litter less Campaign, toliau - Projektas). Projekto koordinatorė vyresn. biologijos mokytoja Danguolė Viršilienė.
 7. Projektas Žaidimai moko. Dalyvauja ikimokyklinio ugdymo grupė. Projektą koordinuoja ikimokyklinės grupės auklėtoja Irma Burneckienė.
 8. Visuomenės sveikatos rėmimo projektas (GERA SVEIKATA LAIMINGO GYVENIMO PAGRINDAS)Projekto koordianatorė soc. pedagogė R. Tamošaitienė
 9. Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Projekto koordinatorė vyresn. biologijos mokytoja Danguolė Viršilienė.
 10. OLWEUS patyčių prevencijos projektas koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Dzimidienė.
 11. BMT (Besimokančių Mokyklų Tinklas) koordinatorius direktorius A. Pumputis.
 12. Bendradarbiavimo projektas Bendradarbiavimo su Norvegijos Floro miesto pradinės mokyklos bendruomene. G. Toleikienė, A. Pumputis, mokyklos taryba.
 13. Kelmės sveikatos fondo projektas Būsi sveikas būsi saugus (S. Venckienė, Z. Zelionkienė, L. Dzimidienė)
 14. 2007-2013 metų programos priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra (Leader metodu) Sporto aikštyno įrengimas Liolių miestelyje, koordinatorius mokyklos direktorius Albertas Pumputis.
 15. Respublikinis projektas Kuriame respubliką, koordinatorius istorijos mokytojas metodininkas Audrius Dzimidas.

Šalutiniai puslapiai
Nepriklausomybės g. 31
Liolių miestelis
LT-86232 Kelmės r. sav.
El. paštas: lioliumokykla@gmail.com
Tel. (8 427) 44 214


Pamokų laikas
1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.35-12.20
5. 12.30-13.15
6. 13.25-14.10
7. 14.20-15.05


 
 
 
 

Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla