Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla
 
 
 
 

Lietuviškai

Ugdymas


Liolių pagrindinė mokykla
2020-2021 m. m.
Mokyklos veiklos tikslas ir uždaviniai

 • VEIKLOS TIKSLAS – sudaryti sąlygas mokinių mokymosi ir mokyklos pažangai siekiant bendrystės kultūros.
 • VEIKLOS UŽDAVINIAI:

   1. Gerinti pamokos kokybę derinant ugdymo(si) tikslus ir veiklą aktyvinančius metodus.
   2. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją siekiant asmeninės pažangos.
   3. Stiprinti mokytojų, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą, laikytis susitarimų.

    Šalutiniai puslapiai    Biudžetinė įstaiga
    Nepriklausomybės g. 31
    Liolių miestelis
    LT-86232 Kelmės r. sav.
    Kodas 290096550
    El. paštas lioliumokykla@gmail.com
    Tel. (8 427) 44 214


    Pamokų laikas
    1. 8.30-9.15
    2. 9.25-10.10
    3. 10.20-11.05
    4. 11.15-12.00
    5. 12.30-13.15
    6. 13.25-14.10
    7. 14.20-15.05


     
     
     
     

    Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla