Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla
 
 
 
 

Biudžetinė įstaiga
Nepriklausomybės g. 31
Liolių miestelis
LT-86232 Kelmės r. sav.
Kodas 290096550
El. paštas lioliumokykla@gmail.com
Tel. (8 427) 44 214


Maironių skyrius

Lietuviškai
English

Naujienos         Liolių pagrindinės mokyklos ir Maironių skyriaus dešimtokai, lydimi mokytojų Genės Macaitienės ir Irenos Samuolienės, lankėsi Kelmės krašto muziejuje. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinėje mokykloje vyko krepšinio turnyras „Liolių taurė-2018“, skirtas mokyklos 95-mečiui paminėti. Jį organizavo kūno kultūros mokytojas Antanas Kubilius. (daugiau>>>)
         Mes, Liolių pagrindinės mokyklos 3-5 kl. mokiniai, lydimi mokytojos Aistės Aginskaitės ir socialinės pedagogės Ritos Tamošaitienės, lankėmės Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre, Liolių ambulatorijoje. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriuje vyko sausio 13 – osios minėjimas. Visi mokiniai prisiminė žmones, paaukojusius gyvybę, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. (daugiau>>>)
         Sausio 12 d. Liolių pagrindinė mokykla paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Šį minėjimą organizavo mokyklos pavaduotoja ugdymui Lina Dzimidienė. (daugiau)>>>)

         Pasidalinti džiugia nuotaika, trumpam stabtelėti ir pamąstyti, pabūti visiems kartu gruodžio 21 dieną Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriuje į tradicinę popietę ,,Kūčių vakarienė mūsų namuose“ susirinko mokiniai, jų tėveliai, svečiai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai. Ją organizavo mokytojos Laima Stonienė, Jolanta Gečienė, soc. pedagogė Milda Krauzienė, vedė mokytoja Genė Macaitienė. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriuje vyko mokinių tėvų susirinkimas, kurį organizavo ir vedė skyriaus vedėjas Audrius Dzimidas. Į jį susirinko visų klasių mokinių tėvai, besidomintys savo vaikų ugdymu. (daugiau>>>)
         Kiekvieną gruodį Liolių pagrindinė mokykla iškilmingai ir įvairiai mini Advento pradžią, todėl ir šių metų renginys „Kelionė į šimtmečio Kalėdas“ buvo netradicinis ir skirtas net trims progoms: Lietuvos valstybės 100 –mečio,  Liolių mokyklos 95 – mečio ir miestelio 510 – osioms įkūrimo metinėms. Renginio tikslas – susipažinti su šio krašto architektūrinių paminklų (kapinių koplyčios,  bažnyčios bei varpinės) istorija, meno vertybėmis, kultūros paveldu, prisiminti šv. Kūčių ir Kalėdų tradicijas, Advento reikšmę, pasveikinti su artėjančiomis šventėmis socialinės globos namų ir miestelio gyventojus. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinės mokyklos 6-10 klasių mokiniai, lydimi socialinės pedagogės Ritos Tamošaitienės ir mokytojos Irenos Samuolienės, dalyvavo antikorupcijos renginyje, kuris vyko Šiaulių universiteto bibliotekoje. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių vaikai kartu su auklėtoja Albina Kalvaitiene, auklėtojos padėjėja Audrone Černeckiene ir Maironių bibliotekos bibliotekininke Birute Paliuliene vyko į Kelmės Žemaitės viešąją biblioteką. (daugiau>>>)
         Nuo pat ryto Liolių pagrindinėje mokykloje skambėjo vaikų juokas, klegesys,  sirgalių šūksniai, nes mokykloje  jau 2 kartą vyko rajoninis pradinių klasių konkursas ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs‘‘, skirtas mokyklos  95-mečio jubiliejui. Jį organizavo pradinių klasių mokytojos Jūratė Bialaglovienė, Aušra Baltrušaitienė, Dalia Savickienė. Šio renginio tikslas - priminti, kad sportas ir fizinis aktyvumas stiprina sveikatą, todėl sportuoti ir judėti būtina kuo daugiau. (daugiau>>>)
         Maironių skyriaus pradinių klasių mokiniai, kartu su mokytojomis Jolanta Gečiene ir Asta Aleksandravičiene dalyvavo Liolių pagrindinėje mokykloje vykusiose pradinių klasių sporto varžybose Drąsūs, stiprūs, vikrūs". (daugiau>>>)
         Iš viso 12 mokinių  dalyvavo interaktyviuose lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos konkursuose. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinėje mokykloje vyko rudens šventė “JOS DIDENYBĖ BULVĖ”, skirta artėjančiam Lietuvos 100-mečiui bei mokyklos 95-mečiui paminėti. Renginį organizavo mokytoja Danguolė Viršilienė, o vedė aštuntokė Agnė Lapinskaitė ir dešimtokas Osvaldas Linkus. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinės  mokyklos Maironių skyriuje vyko penktokų krikštynos, juos krikštijo dešimtokai su klasės vadove Milda Krauziene. Įžanginiu 10 kl. krikštatėvių žodžiu prasidėjo renginys, skirtas penktokams ir jų klasės vadovei Laimai Stonienei. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinėje mokykloje organizuota netradicinė sveikatingumo diena, kurios tikslas -supažindinti mokinius su naujomis dvasinės ir fizinės sveikatos saugojimo formomis ir jos stiprinimo procesais. Renginį, skirtą mokyklos 95-mečiui paminėti, organizavo mokyklos direktorius Albertas Pumputis, o jį vedė iš Šiaulių atvykę studijos „Sielos harmonija“ treneriai. (daugiau>>>)
         Rugsėjo 29 – ąją Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriuje vyko renginys ,,Kalbų šalių kultūros, papročiai, tradicijos“, skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Šio renginio tikslas yra 5 – 10 kl. mokiniams pristatyti savo šalies maistą, aprangą, žaidimus, muziką, pasakas, istorijas, kasdienio gyvenimo įpročius bei sužinoti kitų šalių kultūrą ir tradicijas, pažinti kitų šalių indentitetą. (daugiau>>>)
         Liolių pagrindinė mokykla jau trečius metus dalyvavo Europos sporto savaitėje „BEACTIVE“. Pradinukai išmėgino savo jėgas lengvosios atletikos rudens kroso varžybose, o 5-10 kl. mokiniai bėgo maratoną „Gailiai - Lioliai“ bei žaidė draugiškas futbolo varžybas su Maironių skyriaus komanda. Sporto renginiai, kuriuos organizavo kūno kultūros vyr. mokytojas Antanas Kubilius, skirti mokyklos 95-mečiui paminėti. (daugiau>>>)
         VO „Gelbėkit vaikus“ organizacija Lietuvos mokyklas pakvietė dalyvauti 4-ajame Solidarumo bėgime Lietuvoje, kurio metu surinktos aukos bus skirtos Lietuvos vaikų dienos centrų lankytojams ir Afrikos vaikams. Šios akcijos tikslas –skatinti mokinius susimąstyti, kad Lietuvoje ir visame pasaulyje yra likimo nuskriaustų vaikų, turinčių teisę į išsilavinimą. (daugiau>>>)
         Iškilminga rugsėjo 1- osios šventė šiemet prasidėjo Maironių bažnyčioje, kur buvo klebono Remigijaus Katiliaus laikomos šv. Mišios už naujus mokslo metus. (daugiau>>>)
         Rugsėjis vėl dovanojo gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę Liolių pagrindinėje mokykloje. (daugiau>>>)

  Šalutiniai puslapiai

   
   
   
   

  Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla